whatsapp

מאנאס האפוס הקירגיזי

מאנאס (Manas) הוא אפוס קירגיזי מסורתי, הנקרא על שם גיבורו הראשי – מאנאס,  אשר על פי ' דברי הימים'  של העם הקירגיזי מאנאס הוא שאיחד את 40 השבטים הקירגיזיים לכדי אומה אחת .

לאפוס חשיבות רבה מאוד בתרבות וביצירת הלאום הקירגיזי , שירת המאנאס מכילה מעל לחצי מיליון שורות בחרוזים ורשומה ,בספר השיאים של גינס, כאפוס הארוך ביותר .

ייחוד נוסף של האפוס הינו שהשבטים הקירגיזים היו נוודים ולמרות אורכו העצום ,

הועבר האפוס במשך הדורות מאב לבן בעל פה, תופעה  עולמית ייחודית.

על פי המימצאים מדובר באפוס מן המאה השמונה עשרה ,אך הקירגיזים טוענים שהאפוס עתיק הרבה יותר והוא מספר את תולדות חייו של הגיבור הלאומי הקירגיזי מאנאס, ומלחמותיו כנגד השבטים הקלמיקים ,עם של נוודים ורועי צאן ,שחיפשו מרעה טוב יותר לצאנם.

האפוס מחולק לשלושה חלקים המספרים את סיפורו של מאנאס , של בנו סמטיי, ושל נכדו סייטק.  כל האירועים והקרבות מהווים נושא מרכזי באפוס והם מתרחשים בערבות אסיה במאות השש עשרה והשבע עשרה. קטעים נבחרים  מהאפוס מצוטטים  בניגון מיוחד ובליווי מוזיקלי בידי זמרים שמקצועם בכך  והם נקראים "מאנאסצ'י" .( Manaschi)

דילוג לתוכן