whatsapp

ידידו של הצייד הקירגיזי

♦ הצייד הקירגיזי

באזור הכפרי ,ההררי והערבתי של קירגיזסטן ומרכז אסיה , נשתמרו המסורות ומנהגי הציד בעזרת עופות דורסים.
העם הקירגיזי, עד לפני התיישבותם ביישובי קבע , נדדו במרחבים העצומים של מרכז אסיה בעקבות המרעה לצאן ולבקר.
הרועים פיתחו יכולת ביות של העיט הזהוב  במטרה להשיג מזון מן החי שכלל בעיקר ארנבות וציפורים שהיוו עבורם תוספת מזון וכן פרוות לחודשי החורף המושלגים והקרים.  העוף הדורס העיקרי ששימש אותם למטרה זו היה העיט הזהוב שבשלב הבוגר שלו מסוגל לצוד גם ארנבות שועלים , עופרים וזאבים צעירים.

♦ החתמה

את העיט הזהוב היו לוכדים בשלב 'הגוזלי' ובכך יצרו "החתמה" בינם לבין הציפור . (החתמה: יצירת קשר חזק ובלתי ניתן לניתוק בין ציפור הטרף לבין הצייד בו הציפור "חושבת" שהצייד הוא ההורה שלה ומתנהגת בהתאם) . עם הגיעו של העיט לבגרות ,הנוודים הקרגיזים מתחילים בלימוד העיט את אומנות הציד ועם הזמן לחדד את חושיו ולהיות מכונת ציד מיומנת, יעילה וקטלנית.

♦ שלבי האילוף

השלב הראשון , הוא זיהוי קולו וריח גופו של הצייד וזאת במטרה שהציפור תישמע להוראות הצייד וכן תחזור אליו בסוף הציד וזאת על ידי זיהוי קולו וריח גופו.
השלב השני, היה אילוף הציפור להשגת בשר וזאת על ידי קשירת חלקיקי בשר לחבל וגרירת הבשר על הקרקע . ברגע שהציפור רוצה לתפוס ולאכול אותו היה מושכים את החבל ובכך מקנים לציפור את היכולות של תפיסת הציד תוך כדי תנועה . במידה והצליחה לתפוס את הבשר הקשור לחבל היא קיבלה אוכל וליטוף שהיה תגמול על הצלחה.
השלב השלישי היה קשירת פרוות ארנבת או שועל לחבל וגרירתו על הקרקע ובכך הרגילו את הציפור לזהות בעלי חיים אלו.
השלב הרביעי, היה קשירת גוויות  ארנבת או שועל לחבל שהיה קשור לסוס דוהר ושחרור הציפור שהייתה רודפת במעופה אחר הבשר הנגרר ונועצת את טפריה (ציפורנים) בבשר .

♦ טקס החניכה

לאחר שהעיט הזהוב עבר את כל ארבעת השלבים , הגיע טקס החניכה המעשי.
העיט הזהוב , איננו מקבל מזון כיומיים לפני היום הגדול . הצייד רכוב על סוסו, וציפור הטרף יושבת על ידו העטויה בכפפת עור (כסית עור) עבה במיוחד להגנה מפני טפריו החדים של העיט . רצועת עור מחברת בין הכפפה לבין רגלי העיט ,ועיני העיט מכוסות בברדס עור כדי למנוע ממנו גירויים העלולים להפחידו. בשלב מסויים משחרר הצייד את העיט שעולה מעלה ומרחף בדממה . ברגע שהוא מזהה את הטרף הוא מצמיד את כנפיו לצדי גופו ועט על הטרף במהירות עצומה ,מצמיד ומחכך אותו לקרקע עם טפריו העצומים והקטלנים. ובכך דורס והורג אותו על הקרקע .ומכאן גם שמם – עוף דורס .
הצייד דוהר אל הטרף ומחלץ אותו מהטפרים ומן המקור הקטלנים של העיט.

דילוג לתוכן